17 października 2019 r.

Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 17 października 2019 roku, w sprawie o sygn. akt V GR 6/19, otworzył przyspieszone postępowanie układowe Wiesława Kaźmierczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. Wiesław...

16 października 2019 r.

Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 16 października 2019 roku, w sprawie o sygn. akt  V GU 115/19, ogłosił upadłość dłużnika EKO-BERRY Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 115 lok. 222...

11 października 2019 r.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 października 2019 roku, sygn. akt VIII GU 84/19, ogłosił upadłość dłużnika Biura Ochrony „Ranger” Sp. z o.o. z...