Gaj (woj. kujawsko-pomorskie), Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowo-Rekreacyjny Gajbór

613 615,00 zł netto

 

Opis

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI BIURA OCHRONY „RANGER” SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI OŚRODEK WYPOCZYNKOWO-SZKOLENIOWO- REKREACYJNY „GAJBÓR” – GAJ – WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE

Syndyk masy upadłości Biura Ochrony „Ranger” Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą we Wrocławiu sprzeda

z wolnej ręki w trybie konkursu ofert

prawo własności nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Gaj 40, powiat mogileński, województwo kujawsko-pomorskie, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 64/4 o powierzchni 0,1000 ha oraz działki o numerze ewidencyjnym 394 o powierzchni 0,0263 ha, obręb Gaj, jednostka ewidencyjna Jeziora Wielkie, AM-1, zabudowaną budynkiem ośrodka wypoczynkowego/szkoleniowo-rekreacyjnego Gajbór, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Mogilnie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr BY1M/00006846/2,

za cenę sprzedaży nie mniejszą (netto) niż 613.615,00 zł

(słownie: sześćset trzynaście tysięcy sześćset piętnaście złotych).

Warunki zakupu

  • Osoby zainteresowane kupnem proszone są o składanie ofert spełniających warunki Regulaminu sprzedaży w terminie do dnia 15 listopada 2021 r. do godz. 16.00 pod adres: Kancelaria syndyka, ul. Ostrowskiego 7 lok. 107, 53-238 Wrocław, osobiście lub drogą pocztową.
  • O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Kancelarii syndyka.
  • Dodatkowe informacje o przetargu oraz Regulamin sprzedaży można uzyskać w Kancelarii syndyka we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 7 lok. 107, telefonicznie pod numerem 71 339 28 09 lub drogą elektroniczną.
Napisz do nas na Messengerze!