Mieszkanie 3-pok., 54,10 m², Wrocław, ul. Swobodna

455.959,00 zł

8.428,08 zł / m kw.

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia

54,10 m kw.

Liczba pokoi

3

Rynek

wtórny

 

Opis

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI TERESY KWIAS I MARKA KWIASA JAKO OSÓB FIZYCZNYCH NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI MIESZKANIE PRZY UL. SWOBODNEJ WE WROCŁAWIU

Syndyk masy upadłości Teresy Kwias i Marka Kwiasa jako osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki w trybie konkursu ofert

1/. udział 1/2 przysługujący upadłej w ograniczonym prawie rzeczowym, tj. spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 18 o powierzchni użytkowej 54,1 m2 usytuowanego na 6 kondygnacji (5 piętrze) w budynku położonym przy ul. Swobodnej 4 we Wrocławiu, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00170333/5, wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WR1K/00166346/8; za cenę nie niższą niż 100% ceny oszacowania udziału, tj. 227.979,50 zł netto (słownie: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i 50/100);

2/. udział 1/2 przysługujący upadłemu w ograniczonym prawie rzeczowym, tj. spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 18 o powierzchni użytkowej 54,1 m2 usytuowanego na 6 kondygnacji (5 piętrze) w budynku położonym przy ul. Swobodnej 4 we Wrocławiu, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą WR1K/00170333/5, wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WR1K/00166346/8; za cenę nie niższą niż 100% ceny oszacowania udziału, tj. 227.979,50 zł netto (słownie: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i 50/100).

Łączna cena sprzedaży całej nieruchomości wynosi 455.959,00 zł netto (słownie: czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych i 00/100).

Warunki zakupu

  • Osoby zainteresowane kupnem proszone są o składanie ofert spełniających warunki Regulaminu sprzedaży w terminie do dnia 30 marca 2023 roku do godz. 16.00 pod adres: Kancelaria syndyka, ul. Ostrowskiego 7 lok. 107, 53-238 Wrocław, osobiście lub drogą pocztową.
  • O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Kancelarii syndyka.
  • Termin oględzin nieruchomości zostanie ustalony po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.
  • Dodatkowe informacje o przetargu oraz Regulamin sprzedaży można uzyskać w Kancelarii syndyka we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 7 lok. 107, telefonicznie pod numerem 71 339 28 09 lub drogą elektroniczną pod adresem: biuro@krpfides.pl.
Napisz do nas na Messengerze!