Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 października 2019 roku, sygn. akt VIII GU 84/19, ogłosił upadłość dłużnika Biura Ochrony „Ranger” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0000102875), wyznaczając Sędziego-komisarza w osobie asesor Marty Trześniewskiej i zastępcę Sędziego-komisarza w osobie sędziego Tomasza Poprawy i syndyka w osobie Katarzyny Piórkowskiej – Frątczak (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 955).

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości dłużnika opublikowano w dniu 23 października 2019 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 206 (5845) poz. 54530.

Napisz do nas na Messengerze!