Prawo gospodarcze Wrocław

1. Świadczenie stałej obsługi prawnej Wrocław

 • zakładanie spółek kapitałowych i osobowych;
 • przekształcanie form prowadzonej działalności gospodarczej (połączenia, podziały, przekształcenia);
 • likwidacja działalności gospodarczej lub spółki;
 • wsparcie podmiotów gospodarczych w ich bieżącej działalności;
 • tworzenie oraz analiza zawieranych umów, prowadzenie negocjacji;
 • doradztwo w sporach pomiędzy wspólnikami i akcjonariuszami spółek osobowych lub kapitałowych;
 • reprezentowanie klienta w postępowaniach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi oraz sądami polubownymi;
 • prowadzenie negocjacji ugód sądowych i pozasądowych.

2. Wsparcie prawne w zakresie kontraktów realizowanych w ramach zamówień publicznych Wrocław:

Dla Wykonawcy:

 • monitorowanie obwieszczeń o przetargach publicznych z branży Klienta;
 • wsparcie prawne i profesjonalne doradztwo na każdym etapie postepowania „od SIWZ po umowę”;
 • analiza dokumentacji udostępnionej przez zamawiającego przy jednoczesnym wskazaniu istniejących lub mogących powstać ryzyk;
 • pomoc w przygotowaniu wniosków i ofert;
 • kompleksowa obsługa procedury odwoławczej.

Wykonawca, korzystając ze wsparcia eksperta Kancelarii, może mieć pewność, że jego oferta nie zostanie odrzucona przez Zamawiającego z powodu braków lub uchybień formalnoprawnych, a zawarta finalnie umowa nie niesie za sobą nieprzewidzianych ryzyk.

Dla Zamawiającego:

 • sporządzanie opinii prawnych o zasadności stosowania procedury PZP wraz z rekomendacją dotyczącą wyboru w zakresie rodzaju postępowania;
 • profesjonalna pomoc w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (sporządzenie ogłoszenia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz umowy);
 • czynne wsparcie w pracach komisji przetargowej;
 • wsparcie przy badaniu i ocenie ofert;
 • kompleksowa obsługa procedury odwoławczej.

Zamawiający, korzystając ze wsparcia eksperta Kancelarii, może mieć pewność, że procedura przetargowa będzie odpowiednia oraz w pełni zgodna z przepisami prawa, dzięki czemu sprawnie i rzetelnie pozyska wykonawcę.

3. Windykacja należności Wrocław

 • odzyskiwanie wierzytelności na drodze przedsądowej i sądowej;
 • negocjacja ugód z dłużnikami;
 • profesjonalne prowadzenie postępowań egzekucyjnych;
 • monitorowanie dłużników;
 • pośrednictwo w przejmowaniu długów i nabywaniu wierzytelności.

Korzyści
ze współpracy
z Kancelarią

Zawierając umowę o stałą współpracę Klient otrzymuje profesjonalne wsparcie radcy prawnego lub doradcy restrukturyzacyjnego, dzięki czemu może uniknąć kosztownych i długotrwałych sporów sądowych oraz zminimalizować ryzyko związane z zagrożeniem niewypłacalnością prowadzącą do ogłoszenia upadłości. Radca prawny zadba o właściwe zapisy zawieranych umów oraz wskaże ryzyka związane z niekorzystnymi warunkami współpracy z kontrahentami Klienta.

Napisz do nas na Messengerze!