Kancelaria upadłość konsumencka Wrocław

Analiza sytuacji prawnej osób fizycznych pod kątem możliwości oddłużenia. Doradztwo i świadczenie pomocy prawnej w sporządzaniu wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz reprezentowanie dłużnika przed sądem.

Kancelaria oferuje pomoc i wsparcie dla osób, które znalazły się z trudnym położeniu finansowym (tzw. spirala czy pętla zadłużenia) na skutek niezawinionych przez siebie działań.

W tym celu ekspert Kancelarii analizuje indywidualną sprawę pod kątem sytuacji majątkowej Klienta. Weryfikacja dokonywana jest z uwzględnieniem przesłanek do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Usługa ta jest dedykowana dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz dla byłych przedsiębiorców.

Kancelaria w ramach pomocy prawnej osobom zadłużonym oferuje:

  • analizę stanu faktycznego uwzględniającego stan i stopień zadłużenia;
  • analizę sytuacji osobistej dłużnika, mającej wpływ na aktualny stan niespłacanych zobowiązań;
  • występowanie przesłanek negatywnych do starania się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej;
  • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz pism w toku postępowania sądowego;
  • reprezentowanie Klienta przed Sądem, syndykiem i wierzycielami.

Korzyści
ze współpracy
z Kancelarią

Korzystający z pomocy eksperta Kancelarii dowie się, czy ma możliwość złożenia skutecznego wniosku o ogłoszenie upadłości, pozna skutki ogłoszenia upadłości oraz otrzyma wsparcie prawne profesjonalnego pełnomocnika w toku postępowania upadłościowego. Klient, który zwróci się do doradcy z Kancelarii otrzyma fachową i rzetelną poradę, w jaki sposób zmniejszyć stopień swojego zadłużenia, jak zawrzeć ugodę z wierzycielem oraz w jaki sposób bronić się przed nieuczciwymi praktykami ze strony wierzycieli i firm windykacyjnych.

Napisz do nas na Messengerze!