Prawo medyczne Wrocław

Kancelaria oferuje pomoc prawną i wsparcie na etapie sądowym i przedsądowym dla osób, które ucierpiały na skutek wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy oraz błędu medycznego.

Pomoc prawna świadczona jest w zakresie:

  • analizy zgromadzonej dokumentacji oraz wskazania możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych;
  • reprezentacji Klientów w postępowaniu likwidacyjnym;
  • reprezentacji Klientów w postępowaniu sądowym;
  • reprezentacji Klientów przed Rzecznikiem Finansowym;
  • reprezentacji Klientów przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o błędach medycznych;
  • w postępowaniach mediacyjnych związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd w sztuce medycznej

Korzystanie z opieki zdrowotnej w mniejszym lub większym zakresie, jest wpisany w życiorys każdego człowieka. Medycyna jest tą dziedziną nauki, która rozwija się w spektakularny sposób, pozwalając leczyć coraz więcej chorób i schorzeń, które jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu oznaczały dla pacjenta wyrok – powodowały problemy zdrowotne, a w sporej części przypadków nawet śmierć.

Czytaj więcej

Sztuka medyczna nie jest jednak wolna od błędów, popełnianych przede wszystkim przez personel zajmujący się leczeniem i opieką nad pacjentami.

Warto pamiętać, że za każdy błąd w sztuce medycznej należy się stosowne odszkodowanie i zadośćuczynienie od jego sprawcy oraz podmiotu leczniczego, w którym udzielano świadczeń zdrowotnych.,. Proces dochodzenia tych świadczeń najczęściej jest trudny i skomplikowany, jednak bezwzględnie warto go podjąć, ze względu na konieczność zabezpieczenia kosztów leczenia związanego z terapią skutków błędu medycznego, który niejednokrotnie ma poważny, negatywny wpływ na całe przyszłe życie poszkodowanego.

Procesy z dziedziny prawa medycznego są jednymi z najtrudniejszych postępowań, również ze względu na potężny ładunek negatywnych emocji, które mu towarzyszą. Dla dotkniętego błędem w sztuce medycznej poszkodowanego pacjenta tym bardziej istotna jest świadomość, że jego sprawę poprowadzi profesjonalna kancelaria prawna, specjalizująca się w dziedzinie prawa medycznego.

Prawo medyczne – analiza dokumentacji

Na wstępie warto podkreślić, że błąd w sztuce medycznej nie jest tym samym co powikłanie po zabiegu. Wdrożenie każdego rodzaju terapii – zarówno o charakterze farmakologicznym, jak i zabiegowym – wiąże się z określonymi ryzykami, na podjęcie których pacjent powinien świadomie wyrazić swoją zgodę. Ryzyka te stanowią opisywane w literaturze medycznej powikłania i skutki uboczne, które mogą wystąpić nawet przy właściwym przeprowadzeniu terapii danej choroby.

Błąd w sztuce medycznej jest natomiast zawinionym działaniem lub zaniechaniem, niezgodnym z aktualną wiedzą medyczną, które prowadzi do wywołania szkody na zdrowiu pacjenta. Taki błąd mogą popełnić wszyscy uprawnieni do zawodowego udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, –przede wszystkim lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, położne czy fizjoterapeuci. W praktyce najczęściej spotyka się takie błędy, jak postawienie błędnej diagnozy, przepisanie niewłaściwej dawki leków, pomylenie preparatów podawanych pacjentowi czy niewłaściwe przeprowadzenie operacji.

W przypadku wystąpienia błędu w sztuce medycznej jedną z najważniejszych kwestii jest prawidłowe zabezpieczenie i analiza dokumentacji medycznej, dzięki czemu możliwe jest odtworzenie przebiegu zdarzeń oraz ocena prawidłowości podjętych decyzji. Bez tych czynności nie sposób ocenić, czy doszło do popełnienia błędu medycznego, a w konsekwencji – w jakiej wysokości odszkodowanie i zadośćuczynienie należy się poszkodowanemu.

Prawo medyczne Wrocław – gdzie znaleźć pomoc?

Po wstępnej analizie sprawy i dokumentacji z nią związanej, możliwe jest podjęcie decyzji w zakresie ubiegania się o odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkody oraz krzywdy spowodowane błędem medycznym. W tego rodzaju sprawach konieczne jest wykazanie wszelkich przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej, a więc zawinienia sprawcy, wystąpienia zdarzenia powodującego szkodę oraz adekwatnego związku przyczynowego pomiędzy zdarzeniem a szkodą. Wysokość świadczeń zależy w pierwszej kolejności od charakteru uszczerbku na zdrowiu pacjenta, związanych z nim dolegliwości, szans na pełny powrót do zdrowia, czy utraconych zarobków i perspektyw na życie.

Warto pamiętać, że w większości przypadków zobowiązanym do pokrycia szkody jest towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym medyk bądź placówka służby zdrowia ma wykupioną polisę odpowiedzialności cywilnej. W przypadku, w którym likwidacja szkody nie przyniesie pożądanego przez pacjenta rezultatu, konieczne jest skierowanie sprawy do sądu.

W razie jakichkolwiek pytań, dotyczących prawa medycznego, zachęcamy do kontaktu – z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.

Napisz do nas na Messengerze!