Restrukturyzacja kancelaria Wrocław

Analiza stanu finansowego przedsiębiorcy pod kątem spełnienia przesłanek ogłoszenia upadłości. Przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości, zgłoszenia wierzytelności.

Tworzenie planu restrukturyzacji przedsiębiorstwa, czyli elementu koniecznego do odzyskania zdolności konkurowania na rynku. Doradztwo w przypadku niewypłacalności lub trudności finansowych klientów lub ich kontrahentów.

Prowadzenie negocjacji w imieniu klientów nabywających majątek od syndyka lub zarządcy.

Korzyści
ze współpracy
z Kancelarią

Korzystający z pomocy eksperta Kancelarii dowie się, czy ma możliwość złożenia skutecznego wniosku o ogłoszenie upadłości, pozna skutki ogłoszenia upadłości oraz otrzyma wsparcie prawne profesjonalnego pełnomocnika w toku postępowania upadłościowego. Klient, który zwróci się do doradcy z Kancelarii otrzyma fachową i rzetelną poradę w przypadku zaistnienia problemów z płynnością finansową bądź istniejącego ryzyka wystąpienia niewypłacalności.

Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstwa – optymalne rozwiązanie dla przedsiębiorców

Dynamicznie zmieniające się otoczenie rynkowe, niekorzystne regulacje prawne, niewłaściwe decyzje biznesowe, a także agresywna konkurencja sprawiają, że wielu przedsiębiorców staje w obliczu poważnych trudności finansowych swoich przedsiębiorstw – głównie braku płynności i zdolności do terminowego regulowania zobowiązań wobec kontrahentów.

Czytaj więcej

Do najbardziej optymalnych sposobów rozwiązania piętrzących się problemów, należy restrukturyzacja przedsiębiorstwa lub upadłość przedsiębiorstwa. Warto podkreślić, że zarówno upadłość, jak i przede wszystkim restrukturyzacja, są szansą na wyjście z trudności ekonomicznych. Jednak ich właściwe wykorzystanie zależy od wielu czynników o charakterze prawnym i ekonomicznym. Na co więc warto zwrócić szczególną uwagę, rozważając kwestię ogłoszenia upadłości bądź otwarcia z postępowania restrukturyzacyjnego?

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa – kancelaria Wrocław – najpierw należy ratować biznes

W polskim systemie prawa funkcjonuje jasny podział na upadłość i restrukturyzację przedsiębiorstwa, których podstawowym celem jest spłata wierzycieli i uratowanie przedsiębiorstwa dłużnika.

Jednocześnie ustawodawca wyraźnie preferuje restrukturyzację przed upadłością, co z kolei oznacza, że w najbardziej typowych przypadkach przed ogłoszeniem upadłości dłużnika należy spróbować przeprowadzić w stosunku do niego jedno z czterech możliwych typów postępowań restrukturyzacyjnych, uregulowanych w Prawie restrukturyzacyjnym, tj. postępowanie o zatwierdzenie układu; przyspieszone postępowanie układowe; postępowanie układowe oraz sanacyjne.

Każde z nich charakteryzuje się innymi przesłankami wszczęcia, przebiegiem oraz możliwymi skutkami dla przedsiębiorcy, dlatego zawsze należy przeanalizować tego rodzaju kwestie przed złożeniem wniosku, korzystając ze wsparcia kancelarii specjalizującej się w restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Wybór określonego typu postępowania jest – z punktu widzenia osiągnięcia oddłużenia – jedną z najważniejszych decyzji przedsiębiorcy. Do jej podjęcia potrzeba szeregu analiz, w tym odpowiadających na podstawowe pytanie: czy w danych okolicznościach restrukturyzacja jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem, czy też należy od razu ogłosić upadłość przedsiębiorstwa.

Kancelarię Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych Fides tworzy zespół doświadczonych prawników, specjalizujących się w zagadnieniach związanych z restrukturyzacją i upadłością przedsiębiorstwa.

Upadłość kancelaria Wrocław – właściwe przeprowadzenie analizy

Przeprowadzana przez zespół naszych doświadczonych prawników analiza ekonomiczna i prawna przedsiębiorstwa, poprzedzona zgromadzeniem i uporządkowaniem wszystkich niezbędnych dokumentów i informacji, zmierza do ustalenia, które z możliwych rozwiązań jest najbardziej optymalne z punktu widzenia przedsiębiorcy..

Podstawową przesłanką zarówno dla ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa, jak i wdrożenia procesu restrukturyzacyjnego, jest ustalenie, czy dany przedsiębiorca znajduje się w stanie niewypłacalności czy zagrożenia niewypłacalnością.

Każde postępowanie restrukturyzacyjne, jak również cel i sposób przeprowadzenia ewentualnej upadłości przedsiębiorstwa znacznie różnią się pomiędzy sobą, zarówno pod względem formalnym, jak również stopniem skomplikowania, możliwymi rozstrzygnięciami, jak i konsekwencjami dla wierzycieli, których prawa zawsze muszą być chronione. Od podjętych decyzji i przyjętej ścieżki postępowania zależy przyszłość zarówno przedsiębiorcy, jak i jego wierzycieli, dlatego tak istotne jest powierzenie sprawy doświadczonej kancelarii prawnej, specjalizującej się w restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorstw.

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego.

Napisz do nas na Messengerze!