Od 20 lipca 2023 roku nastąpiły duże zmiany dla dotychczasowych kredytobiorców Getin Noble Bank SA (dalej GNB). Pierwszą z tych zmian można zauważyć w tym, że kredytobiorcy stali się teraz wierzycielami upadłego banku i borykają się aktualnie z poważnymi trudnościami, jakie wywołało rozpoczęcie postępowania upadłościowego.

W ostatnich dniach nastąpił w mediach społecznościowych gwar, rozgardiasz i chaos informacyjny. Takie właśnie wiadomości otrzymuję od osób, z którymi nawiązała współpracę Fides Kancelaria Radców Prawnych z Wrocławia.

Jako praktyk prawa upadłościowego – doradca restrukturyzacyjny i radca prawny w poniższym artykule chciałabym nakreślić i usystematyzować wiedzę w zakresie sytuacji wierzycieli GNB.

 

Zgłoszenie wierzytelności powinno być dokonane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Zadłużonych, po uprzednim założeniu swojego konta – poprzez potwierdzenie tożsamości profilem zaufanym lub bankowością elektroniczną. Po utworzeniu konta w KRZ otrzymujemy numer identyfikacyjny – „ID”, który umożliwia uczestnictwo w postępowaniu upadłościowym prowadzonym za pośrednictwem KRZ. Dzięki numerowi ID zgłaszany swoje wnioski i otrzymujemy korespondencję od syndyka i/lub sędziego – komisarza.

Zgłoszenia wierzytelności można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika. Jeśli nie korzystają Państwo z fachowej pomocy prawnej, należy pamiętać o dwóch istotnych kwestiach:

– zgłoszenia należy dokonać do 21 sierpnia 2023 roku do północy, by uniknąć dodatkowych kosztów związanych z dokonaniem zgłoszenia po upływie terminu – art. 235 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe (aktualnie jest to kwota 1010,49 zł)

– przesłania do Sądu upadłościowego oryginałów dokumentów dołączonych do zgłoszenia wierzytelności, w terminie 3 dni od dokonania zgłoszenia za pośrednictwem KRZ, bez odrębnego wezwania – art. 216 a ust. 1e ustawy Prawo upadłościowe.

Napisz do nas na Messengerze!