Malczyce, działka budowlana 2,5011 ha

263.277,00 zł netto

Szczegóły ogłoszenia

 

Opis

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI EKO-BERRY SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI W TRYBIE KONKURSU OFERT NIEZABUDOWANĄ NIERUCHOMOŚĆ W MALCZYCACH – POWIAT ŚREDZKI – WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Syndyk masy upadłości EKO-BERRY Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie

sprzeda z wolnej ręki w trybie konkursu ofert

nieruchomość gruntową niezabudowaną, w użytkowaniu wieczystym – działka nr 36/52; AM-1 o powierzchni 2,5011 ha, położoną w Malczycach, powiat średzki, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00021853/4

za cenę sprzedaży nie mniejszą niż 263.277,00 zł netto

(słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt siedem złotych i 00/100 netto).

Warunki zakupu

  • Osoby zainteresowane kupnem proszone są o składanie ofert spełniających warunki Regulaminu sprzedaży w terminie do dnia 30 listopada 2023 r. do godz. 16.00 pod adres: Kancelaria syndyka, ul. Ostrowskiego 7 lok. 107, 53-238 Wrocław, osobiście lub drogą pocztową.
  • O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Kancelarii syndyka.
  • Dodatkowe informacje o przetargu oraz Regulamin sprzedaży można uzyskać w Kancelarii syndyka we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 7 lok. 107, telefonicznie pod numerem 71 339 28 09 lub drogą elektroniczną pod adresem: biuro@krpfides.pl.
Napisz do nas na Messengerze!