Przy uzupełnianiu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, zwykle największą trudność sprawia dłużnikowi wskazanie wszystkich swoich wierzycieli wraz z aktualnym stanem zadłużenia.
 
O tym, dlaczego tak się dzieje i jakie są możliwości jak najdokładniejszego ustalenia listy wierzycieli, opowie dziś radca prawny Katarzyna Piórkowska-Frątczak – zapraszamy do obejrzenia filmu.
 
Pamiętajmy, że rzetelne wskazanie wszystkich wierzycieli jest jednym z kluczowych elementów wniosku. Świadome pominięcie takich informacji skutkować może oddaleniem wniosku. Warto też podkreślić, iż celem upadłości konsumenckiej jest przecież właśnie finalne pozbawienie dłużnika wszelkich zobowiązań. Zatem to w podstawowym i najlepszym interesie dłużnika, składającego wniosek, jest wskazanie wszystkich swoich wierzycieli.
 
Napisz do nas na Messengerze!