Dziś odpowiemy na kolejne pytanie od naszego Klienta.
 
Czy mam zawiadomić swoich wierzycieli o złożeniu przeze mnie wniosku o upadłość konsumencką?
 
To częste pytanie od dłużników, którzy już złożyli wniosek do sądu, ale wciąż nękani są telefonami i wezwaniami do zapłaty od swoich wierzycieli.
 
Otóż wierzyciele o upadłości swojego dłużnika dowiadują się… w zasadzie jako ostatni, bowiem dopiero w kompetencjach syndyka leży zawiadomienie ich o już ogłoszonej upadłości dłużnika. Nie ma natomiast przeciwwskazań, aby dłużnik sam poinformował wierzycieli o złożonym przez siebie wniosku do sądu – takie działanie jest kwestią całkowicie indywidualną.
 
Część wierzycieli – zazwyczaj większe instytucje jak banki czy US – odstępują wówczas od działań windykacyjnych i czekają na orzeczenie sądu wobec dłużnika. Inni wierzyciele, przeważnie mniejsi, którzy obawiają się o swój udział w przyszłym “torcie” do podziału – intensyfikują działania windykacyjne pomimo powziętej wiedzy o złożeniu wniosku przez dłużnika.
 
Co więc należy zrobić? Najprościej po prostu przeczekać, nie reagując już na działania windykacyjne wierzyciela. Najczęściej po wysłaniu stosownego pisma przez syndyka, wierzyciele koncentrują się już tylko na kontakcie z syndykiem, a świeżo upieczony upadły może wreszcie bez obaw odbierać telefon.
Napisz do nas na Messengerze!