Nazwa “syndyk” budzi w dłużniku starającym się o upadłość najczęściej uczucia napawające zgrozą i przestrachem. Na forach i grupach internetowych niejednokrotnie możemy przeczytać opinie, iż “syndyk to taki komornik”. 
 
Jaka jest rola syndyka w postępowaniu upadłościowym i czy rzeczywiście jest się kogo bać.
 
Z dniem ogłoszenia upadłości przez sąd, cały majątek dłużnika staje się masą upadłości / masą upadłościową. Zarząd nad nią zaczyna sprawować właśnie syndyk. Do jego zadań należy m.in.:
➡ objęcie majątku upadłego oraz bieżące zarządzanie nim, np. zlecenie zabezpieczenia przed uszkodzeniem,
➡ zajęcie wynagrodzenia za pracę (w wysokości określonej przepisami),
➡ podział majątku upadłego na składniki przeznaczone do upłynnienia i zaspokojenia wierzycieli oraz na składniki nie wchodzące w skład masy upadłości,
➡ likwidacja majątku upadłego,
➡ po nowelizacji przepisów dot. upadłości konsumenckiej z marca ub.r., to również syndyk składa wniosek o plan spłaty wierzycieli, a także wskazuje sądowi, co w jego opinii stało się przyczyną powstania stanu niewypłacalności upadłego.
 
To nie wszystkie czynności, do których zobowiązany i uprawniony jest syndyk – wkrótce będziemy pisać, jakie jeszcze działania podejmuje syndyk w przeprowadzeniu dłużnika przez proces upadłości konsumenckiej.

Napisz do nas na Messengerze!