Miłoszyce (gm. Jelcz-Laskowice), ul. Wrocławska 33A, Zespół obiektów stacji paliw 0,2849 ha

930.720,00 zł netto

 

Opis

NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ – ZESPÓŁ OBIEKTÓW STACJI PALIW UL. WROCŁAWSKA 33A-MIŁOSZYCE – GMINA JELCZ LASKOWICE – WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Syndyk masy upadłości Invest-Consult Group Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Miłoszycach

sprzeda z wolnej ręki w trybie konkursu ofert

prawo własności nieruchomości stanowiącej zabudowany zespół obiektów stacji paliw, położonej w Miłoszycach przy ul. Wrocławskiej 33A w gminie Jelcz-Laskowice, znajdującej się na działce gruntu nr 145/43 o powierzchni 0,2849 ha, dla której Sąd Rejonowy w Oławie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WR1O/00037740/1

za cenę sprzedaży nie mniejszą niż 930.720,00 zł netto

(słownie: dziewięćset trzydzieści tysięcy siedemset dwadzieścia złotych netto).

Warunki zakupu

  • Osoby zainteresowane kupnem proszone są o składanie ofert spełniających warunki Regulaminu sprzedaży w terminie do dnia 29 lutego 2024 roku do godz. 16.00 pod adres: Kancelaria syndyka, ul. Ostrowskiego 7 lok. 107, 53-238 Wrocław, osobiście lub drogą pocztową.
  • O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Kancelarii syndyka.
  • Termin oględzin nieruchomości zostanie wyznaczony po wcześniejszym umówieniu się.
  • Dodatkowe informacje o przetargu oraz Regulamin sprzedaży można uzyskać w Kancelarii syndyka we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 7 lok. 107, telefonicznie pod numerem 71 339 28 09 lub drogą elektroniczną pod adresem: biuro@krpfides.pl.
Napisz do nas na Messengerze!