Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 16 października 2019 roku, w sprawie o sygn. akt  V GU 115/19, ogłosił upadłość dłużnika EKO-BERRY Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 115 lok. 222 (KRS 0000254525), wyznaczając Sędziego-Komisarza w osobie SSR Edyty Zaczkowskiej, Zastępcę Sędziego-Komisarza w osobie SSR Waldemara Bochenka oraz syndyka masy upadłości w osobie Katarzyny Piórkowskiej-Frątczak (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 955).

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości dłużnika opublikowano w dniu 18 listopada 2019 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 222 (5861) poz. 59001.

Napisz do nas na Messengerze!