Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najpopularniejszą w Polsce formą prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki handlowej. 

Założenie spółki z o.o. jest dość proste (jej założenie jest możliwe również przez Internet) i wiąże się ze stosunkowo niskim wkładem finansowym. Spółka musi bowiem posiadać początkowy kapitał własny o wartości minimum 5000 zł, wniesiony przy jej zakładaniu przez wspólników. Popularną formą wniesienia takiego kapitału jest tzw. aport, czyli wkład niepieniężny o ściśle określonej wartości.

Co może stanowić aport przy zakładaniu spółki z o.o.?
➡ Prawa rzeczowe (np. prawo własności nieruchomości, rzeczy ruchomych)
➡ Prawa obligacyjne (np. udziały w spółce z o.o., akcje)
➡ Prawa majątkowe na dobrach niematerialnych (np. majątkowe prawa autorskie), jeśli są zbywalne oraz przedstawiają konkretną wartość majątkową, umożliwiającą ich oznaczenie i ujęcie w bilansie jako aktywa.

Przy zakładaniu spółki z o.o. warto pamiętać, że dopuszczalne formy jej założenia (“klasycznie” umową sygnowaną u notariusza lub przez Internet) wiążą się nie tylko z odmienną procedurą, lecz również niosą ze sobą określone korzyści, jak i niedogodności.

Napisz do nas na Messengerze!