W polskim prawie wyróżniamy kilka rodzajów spółek, zakwalifikowanych do dwóch podstawowych grup spółek osobowych i kapitałowych.

Elementami, które powinny decydować o wyborze formy spółki, są w pierwszej kolejności:
➡ kapitał bądź wkłady niezbędne do utworzenia spółki,
➡ odpowiedzialność wspólników za działania i wyniki spółki,
➡ zakres praw, obowiązków i decyzyjności wspólników,
➡ sprawy podatkowe,
➡ rozmiar i zasięg przyszłej działalności spółki,
➡ plany inwestycyjne i biznesowe.

Nasza Kancelaria udziela pomocy i doradztwa prawnego już na etapie wyboru i przygotowania do prowadzenia działalności gospodarczej w każdej formie.

Prowadzimy obsługę podmiotów gospodarczych, zarówno przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak i spółek prawa handlowego.

W codziennym funkcjonowaniu już istniejącej firmy, pomagamy Klientom odzyskiwać należności, redagujemy i sprawdzamy umowy i dokumenty gospodarcze, prowadzimy negocjacje oraz wykonujemy szereg innych czynności, wspomagających przedsiębiorców na gruncie prawnym.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!

Napisz do nas na Messengerze!