Polskie przepisy dają dużą swobodę wyboru firmy podejmowanej działalności. Jest to zgodne z naczelną zasadą Ustawy o Prawie przedsiębiorców, iż podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej są wolne dla każdego na równych prawach.
 
Przed założeniem firmy należy rozpatrzyć jednak, która z form prawno-organizacyjnych będzie w danym przypadku najkorzystniejsza, wśród których ustawodawca daje do wyboru następujące:
➡ jednoosobowa działalność gospodarcza,
➡ spółka cywilna,
➡ spółki handlowe:
▶ osobowe: spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna,
▶ kapitałowe: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna.
 
Jak widać, ustawodawca rzeczywiście daje dużo możliwości w wyborze prowadzenia działalności. Wybór ten jest pierwszą – i najważniejszą, a przynajmniej jedną z najważniejszych decyzji biznesowych.
Od formy prowadzenia działalności zależeć będą kluczowe czynniki mające wpływ na codzienne funkcjonowanie i rozwój firmy, np. sposób podejmowania decyzji w firmie, odpowiedzialność za te decyzje, sposób rozliczania podatku czy wreszcie tak istotna kwestia, jak podział zysków.
Napisz do nas na Messengerze!