Zgodnie z Ustawą Prawo Przedsiębiorców działalnością gospodarczą nazywamy zorganizowaną działalność zarobkową, wykonywaną we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Polskie prawo daje dużą swobodę w wykonywaniu działalności gospodarczej – oznacza to, że niemal każdą formę zarobkowania można prowadzić, rejestrując działalność gospodarczą. Podstawowe bowiem jej cechy to:
➡ cel zarobkowy,
➡ zorganizowany charakter,
➡ wykonywana w sposób ciągły i powtarzalny,
➡ wykonywana we własnym imieniu i odpowiedzialność.

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest najprostszą formą prowadzenia biznesu. Nie wymaga również kapitału początkowego – rejestracja w CEIDG jest darmowa, można ją zarejestrować osobiście w Urzędzie Miasta lub przez Internet. W prosty sposób można ją również zawiesić lub zlikwidować.

Pozostałe zalety to m.in.:
➡ możliwość swobodnego wyboru formy opłacania podatków,
➡ niskie koszty obsługi księgowej,
➡ ograniczone obowiązki sprawozdawcze.

Podstawową zaś wadą działalności gospodarczej jest odpowiedzialność całym majątkiem za zobowiązania. Do pozostałych wad można również zaliczyć obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia do ZUS, które w Polsce są coraz wyższe.
Pomimo swoich wad, działalność gospodarcza jest podstawową, wygodną i elastyczną formą prowadzenia działalności zarobkowej. Odzwierciedlają to również statystyki – w Polsce co miesiąc rejestrowanych jest kilkadziesiąt tysięcy nowych działalności gospodarczych.

Napisz do nas na Messengerze!