Klauzula wykonalności jest to postanowienie sądu stwierdzające, iż posiadany wyrok / tytuł prawny uprawnia do egzekucji, a także – w razie potrzeby – wyznaczający jej zakres.

Oznacza to, że klauzula wykonalności nie jest aktem tworzącym nowe prawa, lecz stwierdzającym zdatność tytułu egzekucyjnego do egzekucji.

➡ Klauzulę wykonalności wydaje się zwykle na wniosek wierzyciela, w niektórych przypadkach – z urzędu.

➡ Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności należy złożyć wraz z tytułem egzekucyjnym oraz (w niektórych przypadkach) dokumentami, stanowiącymi dowód zdarzenia, od którego uzależnione zostało wykonanie tytułu egzekucyjnego.

Sąd ma 3 dni na wydanie postanowienia o nadaniu tytułowi prawnemu klauzuli wykonalności, aczkolwiek nadanie klauzuli po tym terminie jest również skuteczne.

 Fizycznie klauzula wykonalności nie jest odrębnym pismem – jest to wzmianka, umieszczona na tytule egzekucyjnym poprzez odciśnięcie czerwonej pieczęci z odpowiednią, określoną rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości, treścią.

Napisz do nas na Messengerze!