Dziś zaprezentujemy sprawy formalne, związane ze złożeniem pozwu “frankowego”.

Koszty
Wysokość opłaty sądowej od pozwu, niezależnie od wysokości kredytu i dochodzonego roszczenia, wynosi 1.000 zł.
Koszty zastępstwa procesowego ustalamy indywidualnie z Klientem.

Właściwość sądu
Pozew można złożyć zarówno do sądu właściwego ze względu na siedzibę banku, jak i właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kredytobiorcy.
Dochodzone roszczenie, czyli wartość przedmiotu sporu, praktycznie zawsze przekracza kwotę 75.000 zł, zatem pozew należy złożyć do Sądu Okręgowego.

Czas trwania procesu
Od momentu złożenia pozwu do uzyskania prawomocnego wyroku (wraz z drugą instancją), mijają zwykle 2-3 lata. Okres ten zależy głównie od ilości koniecznych do przeprowadzenia dowodów.
Przesłuchiwane będą także strony – w szczególności kredytobiorca oraz doradcy bankowi, którzy bezpośrednio prezentowali ofertę i podpisywali umowę kredytową w imieniu banku.

Napisz do nas na Messengerze!