Spółka z o.o. jest najpopularniejszą w Polsce spółką prawa handlowego. Wynika to m.in. z dwóch faktów, dotyczących kwestii odpowiedzialności, a mianowicie:

👉 majątek wspólników jest całkowicie oddzielony od majątku spółki,
👉 wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Oznacza to w praktyce, że – jak słusznie zresztą sugeruje jej nazwa – wspólnicy nie muszą spłacać długów spółki z o.o.

Należy jednak pamiętać, że wspólnik może odpowiadać materialnie za działania na szkodę spółki lub osób trzecich, a także za działania, które wypełniają znamiona oszustwa, prania brudnych pieniędzy czy innych przestępstw gospodarczych.

Prowadzimy obsługę podmiotów gospodarczych, zarówno przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak i spółek prawa handlowego.

W codziennym funkcjonowaniu już istniejącej firmy, pomagamy Klientom odzyskiwać należności, redagujemy i sprawdzamy umowy i dokumenty gospodarcze, prowadzimy negocjacje oraz wykonujemy szereg innych czynności, wspomagających przedsiębiorców na gruncie prawnym.

Napisz do nas na Messengerze!