Spółki handlowe (spółki prawa handlowego) to potoczna nazwa spółek, których działalność reguluje Kodeks spółek handlowych.

Zgodnie z definicją w nim zawartą, spółkami nazywa się współdziałanie dwóch lub więcej podmiotów, których celem jest zarobienie pieniędzy poprzez prowadzoną działalność. 

Wśród spółek prawa handlowego wyróżniamy dwie podstawowe grupy ze względu na podstawę ich funkcjonowania – spółki osobowe opierają się na wspólnikach i ich osobistym zaangażowaniu w prowadzony biznes, natomiast spółki kapitałowe podstawę swojej działalności opierają na kapitale. 

Podstawowy podział spółek handlowych:
▶ osobowe: spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna,
▶ kapitałowe: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna.

Napisz do nas na Messengerze!