Kredyt frankowy, pozwy frankowe – to potoczne określenie spraw związanych z kredytami, które w swojej konstrukcji powiązane są ze szwajcarską walutą.

Przeciętny konsument – nawet posiadający taki kredyt – nie zawsze ma jednak świadomość, iż w rzeczywistości można wyodrębnić trzy rodzaje takich kredytów.

Pierwszym rodzajem jest kredyt udzielony we frankach, charakteryzujący się tym, że:
➡ bank wypłaca klientowi określoną kwotę CHF,
➡ klient spłaca raty kredytu również w CHF.
Taki kredyt – i tylko ten – jest kredytem walutowym. Wiele osób wciąż ma błędne przeświadczenie, że posiada kredyt walutowy, tymczasem takie kredyty należały do rzadkości.

Kredyty, stanowiące dziś przedmiot sporu pomiędzy klientami a bankami, w rzeczywistości były kredytami złotowymi, powiązanymi jedynie ze szwajcarską walutą w dwojaki sposób:

✔ Kredyt indeksowany to kredyt, w którym kwota kredytu została podana w PLN, ze wskazaniem indeksacji (przeliczenia) do CHF. Innymi słowy – klient dostawał tyle złotówek, ile chciał, ale wysokość zadłużenia bank opierał na kursie CHF z dnia uruchomienia kredytu.

✔ Kredyt denominowany to kredyt, w którym kwota kredytu została podana w CHF, natomiast sama wypłata następowała w PLN po kursie z dnia uruchomienia kredytu. Innymi słowy – klient dostawał nieco inną kwotę złotówek niż wnioskowaną.

W obu przypadkach wypłata kredytu następowała w walucie polskiej. Również raty klient spłacał w złotówkach. Takie kredyty w żadnym stopniu nie były zatem kredytami walutowymi.

Napisz do nas na Messengerze!