W związku z popularnością zagadnień, związanych ze spółką cywilną, dziś prezentujemy mini-FAQ dotyczący tej formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Najczęściej pełna nazwa spółki cywilnej to dowolna nazwa, imiona i nazwiska wszystkich wspólników oraz oznaczenie “spółka cywilna” lub “s.c.”. Warto jednak zaznaczyć, że nie ma ścisłych wytycznych w tym zakresie.
Podatek dochodowy płacą wspólnicy, a nie spółka cywilna. Zazwyczaj wspólnikami są osoby fizyczne. Podatek dochodowy od osób fizycznych (tzw. PIT) oblicza się zatem od dochodu każdego ze wspólników z osobna.
Wspólnicy spółki cywilnej są przedsiębiorcami, w związku z czym muszą odprowadzać ZUS za siebie. Natomiast spółka cywilna płaci ZUS jedynie w sytuacji gdy pełni rolę pracodawcy i odprowadza ZUS za pracowników spółki.
Spółka cywilna jest jedyną spółką, której utworzenie nie jest związane z koniecznością wniesienia wkładu przez wspólników. Spółka cywilna jest bowiem formą umowy między tworzącymi ją przedsiębiorcami,.
Majątek spółki tworzy majątek wspólny wspólników, przy czym każdy ze wspólników jest tak samo uprawniony do całego wspólnego majątku, natomiast wspólnik nie może samodzielnie rozporządzać majątkiem wspólnym.

Zapraszamy do naszej Kancelarii – oferujemy pełną obsługę prawną w zakresie zakładania, prowadzenia i likwidacji form działalności gospodarczej, w tym sporządzanie umów, a także windykacji należności na etapie pozasądowym, sądowym i egzekucyjnym.

Napisz do nas na Messengerze!