Jedno z pierwszych pytań, które zadają nam Klienci przychodzący po poradę w sprawie upadłości konsumenckiej, brzmi:
 
Co będzie z naszym mieszkaniem?
 
No właśnie – “naszym”. Z dniem zawarcia związku małżeńskiego, pomiędzy małżonkami powstaje ustrój wspólności majątkowej. Oznacza to – zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym – iż w skład majątku wspólnego wchodzą wszystkie przedmioty nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Dotyczy to również nabytego przez nich po zawarciu małżeństwa mieszkania i nie ma znaczenia, który z małżonków dokonał wyższego nakładu finansowego na jego zakup.
 
Z dniem ogłoszenia upadłości przez sąd, majątek upadłego oraz majątek wspólny wchodzi w skład masy upadłości i jednocześnie pomiędzy małżonkami z mocy prawa powstaje ustrój rozdzielności majątkowej.
 
Oznacza to, iż jeśli małżonkowie posiadali mieszkanie, wejdzie ono również w skład masy upadłości. Takie regulacje wynikają z głównego celu przepisów o upadłości – maksymalnym możliwym zaspokojeniu wierzycieli, przy jednoczesnym umorzeniu zobowiązań.
 
Warto jednak pamiętać, iż upadłemu przysługuje prawo do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych zarówno jego samego, jak i osób pozostających na jego utrzymaniu, a konkretnie – prawo do uzyskania kwoty, pokrywającej koszty wynajmu nieruchomości w miejscowości zamieszkałej przez upadłego i odpowiadającej jego potrzebom mieszkaniowym.
 
Sumę tę uzyskuje się ze sprzedaży dotychczas zajmowanego wspólnego mieszkania, a prawo upadłościowe przewiduje, iż wsparcie to może przysługiwać upadłemu na okres od 12 do 24 miesięcy.
Napisz do nas na Messengerze!