Dziś poruszymy ważny, choć bardzo delikatny temat, o którym dłużnicy niechętnie mówią – w jaki sposób uzależnienie dłużnika (od hazardu, alkoholu…) wpływa na przyszły wyrok w tej sprawie?\
Nader często osoba uzależniona – mająca przeważnie poczucie winy oraz poczucie alienacji ze społeczeństwa – ma przeświadczenie, iż jej osobiste problemy związane z uzależnieniem wykluczają możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej.
Czasami również poczucie wstydu powstrzymuje taką osobę od ujawnienia swojego uzależnienia we wniosku o upadłość.
 
Nic bardziej mylnego – podstawą instytucji upadłości konsumenckiej jest właśnie umożliwienie dłużnikowi naprawy swoich wcześniejszych błędów życiowych oraz powrócenia do normalnego życia w społeczeństwie.
 
Radca prawny Katarzyna Piórkowska-Frątczak, specjalizująca się w sprawach o upadłość konsumencką, precyzuje:
Należy jednak mieć na względzie, iż sąd upadłościowy będzie oceniał dwie okoliczności towarzyszące uzależnieniu dłużnika:
– czy i w jakim stopniu uzależnienie sprawiło, iż dłużnik popadł z tego powodu w stan niewypłacalności,
– czy uzależnienie to można zakwalifikować jako chorobę – ergo: czy osoba uzależniona nie kontrolowała swoich działań, które w efekcie przyczyniły się do jej zadłużenia.
 
Upadłość konsumencka z uzależnieniem w tle, nie jest łatwą sprawą, gdyż w tle pojawia się sporo wątków “miękkich”, natury psychologicznej, które wymykają się jednoznacznej ocenie. Niemniej – uzależnienie potwierdzone dokumentacją lekarską i / lub leczeniem odwykowym jak najbardziej stanowi przesłankę do ogłoszenia wobec takiej osoby upadłości konsumenckiej.
Napisz do nas na Messengerze!