“Kontrahent nie zapłacił faktury za wykonane zlecenie / dostarczony towar. Czy mogę od razu skierować przeciwko niemu pozew o zapłatę do sądu?”

Sprawy o zapłatę należą najczęstszych sporów, toczących się przed sądami cywilnymi.

W przypadku, gdy Twój kontrahent nie uregulował należności w terminie, już dzień po wyznaczonym czasie spłaty – najczęściej określonym na fakturze – staje się Twoim dłużnikiem.

W takiej sytuacji pierwszym niezbędnym krokiem do odzyskania należności jest oficjalne wezwanie go do zapłaty.

Co istotne, jest to krok nie tylko racjonalny, lecz również wymagany w przypadku ewentualnego późniejszego sporu sądowego. Jednym z obligatoryjnych wymogów pozwu jest bowiem określenie, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu. Za taką próbę jak najbardziej można uznać właśnie wezwanie do zapłaty, które warto wysłać listem poleconym.

Brak spłaty zobowiązania w terminie określonym w wezwaniu do zapłaty, daje Ci prawo do złożenia pozwu o zapłatę.

Nasza Kancelaria prowadzi obsługę podmiotów gospodarczych, zarówno przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak i spółek prawa handlowego. Pomagamy Klientom odzyskiwać należności, redagujemy i sprawdzamy umowy i dokumenty gospodarcze, prowadzimy negocjacje oraz wykonujemy szereg innych czynności, wspomagających przedsiębiorców na gruncie prawnym.

Napisz do nas na Messengerze!