Spółka cywilna jest formą prowadzenia działalności gospodarczej, powstałą przez zawarcie umowy przez co najmniej dwie osoby, które nazywane są wspólnikami, przy czym osoby te muszą być przedsiębiorcami (prowadzić działalność gospodarczą).
 
Sama spółka cywilna nie ma osobowości prawnej – nie jest zatem podmiotem prawnym, lecz są nim wspólnicy spółki, działający jako przedsiębiorcy (np. przy zawieraniu umów z kontrahentami to nie spółka jest stroną umowy, lecz jej wspólnicy).
 
Spółka cywilna jest zatem dobrym rozwiązaniem dla co najmniej dwóch osób, które chcą wspólnie prowadzić biznes. Jej głównymi zaletami są:
➡ niski koszt założenia spółki cywilnej (nie jest wymagany żaden kapitał początkowy),
➡ możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości.
Inne ważne cechy spółki cywilnej:
➡ osiągnięte zyski spółki cywilnej są równe dla każdego ze wspólników (chyba że zawarta umowa spółki cywilnej zawiera inne postanowienia),
➡ za długi spółki cywilnej wspólnicy odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem, również osobistym,
➡ każdy wspólnik jest uprawniony do prowadzenia spraw spółki i reprezentowania jej,
➡ opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wspólnicy, a nie spółka cywilna (podatek VAT natomiast płaci spółka).
 
Spółka cywilna cieszy się w Polsce ogromną popularnością, gdyż jest najprostszym i tanim rozwiązaniem dla osób, chcących działać wspólnie w jednym biznesie. Jej prowadzenie wiąże się wszakże z ryzykiem nieograniczonej odpowiedzialności osobistej każdego ze wspólników za zobowiązania spółki (nawet te, które powstały w wyniku decyzji podjętej tylko przez jednego z nich).
 
Zapraszamy do naszej Kancelarii – oferujemy pełną obsługę prawną w zakresie zakładania, prowadzenia i likwidacji form działalności gospodarczej, w tym sporządzanie umów, a także windykacji należności na etapie pozasądowym, sądowym i egzekucyjnym.
 

Napisz do nas na Messengerze!