Wśród czynników, które są brane przez Sąd przy rozpatrywaniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, niebagatelną rolę odgrywają wszelkie aspekty związane ze zdrowiem. Dokumenty potwierdzające problemy ze zdrowiem, leczenie szpitalne bądź przewlekłe leczenie ambulatoryjne powinny być skrupulatnie zebrane i załączone do materiału dowodowego.
Nie inaczej jest w przypadku chorób natury psychicznej – depresji, uzależnień itp. Dłużnicy, popadając w coraz większą pętlę zadłużenia, niejednokrotnie bardzo szybko podupadają właśnie na zdrowiu psychicznym, co przekłada się z kolei na racjonalność kolejnych podejmowanych przez nich decyzji i świadomej ocenie konsekwencji przyszłych działań. Z drugiej strony, wstyd, niepewność i poczucie winy często powstrzymuje dłużnika przed ujawnieniem swojego stanu psychicznego przed Sądem. 
Nic bardziej mylnego – choroby cywilizacyjne, w tym również stany depresyjne czy inne problemy związane z permanentnym stanem stresu, są okolicznościami istotnymi dla postępowania upadłościowego na korzyść dłużnika. 
Tym niemniej należy pamiętać o tym, iż główną ideą powstania w przepisach prawa instytucji upadłości konsumenckiej jest umożliwienie dłużnikowi rozpoczęcia nowego życia, niejako – darowanie drugiej szansy na życie z czystą kartą. Oznacza to, iż sam dłużnik powinien dokładać rzeczywistych starań o polepszenie swojej sytuacji w tych obszarach, na które ma wpływ.
Z tego względu niezwykle istotnym aspektem jest wykazanie nie tylko uszczerbku na zdrowiu psychicznym, powstałym wskutek problemów finansowych, lecz również wykazanie starań dłużnika o zmianę tego stanu – np. poprzez podjętą psychoterapię.
Napisz do nas na Messengerze!