Dziś odpowiemy na jedno z ciekawych i nieoczywistych pytań, które zadają Klienci, zdecydowani na złożenie wniosku o upadłość konsumencką oraz ci, którzy już są w trakcie czynności procesowych po złożeniu takiego wniosku:
 
Czy ogłoszona przez sąd wobec mnie upadłość konsumencka obejmuje również długi, które zaciągnę po złożeniu wniosku?
 
Absolutnie nie. Upadłością konsumencką objęte zostaną wyłącznie te zobowiązania, które będą wykazane we wniosku o upadłość i powstaną przed datą ogłoszenia upadłości przez sąd.
 
Dotyczy to również zobowiązań wynikających ze stałych umów, np. czynszu za mieszkanie. Jeśli zatem upadłość konsumencka objęła dług z tytułu zaległości w opłatach mieszkaniowych powstałych przed datą ogłoszenia upadłości, to należy pamiętać o tym, że nadal jesteśmy zobowiązani do opłacania bieżących opłat czynszowych. Podobnie w przypadku abonamentów telefonicznych lub innych umów, które nakładają na nas obowiązek regularnej, comiesięcznej spłaty.
 
Oczywiście, upadłością konsumencką nie będą również objęte wszelkie inne zobowiązania, które dłużnik zaciągnął po złożeniu wniosku – nowe chwilówki, kredyty lub pożyczki od osób prywatnych.
Napisz do nas na Messengerze!