Baza wiedzy

Spółka cywilna – FAQ

Spółka cywilna – FAQ

W związku z popularnością zagadnień, związanych ze spółką cywilną, dziś prezentujemy mini-FAQ dotyczący tej formy prowadzenia działalności gospodarczej. ...

czytaj dalej
Teoria salda i teoria dwóch kondykcji

Teoria salda i teoria dwóch kondykcji

Jedną z najistotniejszych kwestii w przypadku procesów frankowych, jest sposób wzajemnych rozliczeń pomiędzy stronami, w sytuacji gdy sąd uzna, iż umowa z bankiem jest nieważna. W tym zakresie funkcjonują dwie teorie tychże rozliczeń, które stosowane są wedle uznania...

czytaj dalej
Zalety spółki cywilnej

Zalety spółki cywilnej

Spółka cywilna jest formą prowadzenia działalności gospodarczej, powstałą przez zawarcie umowy przez co najmniej dwie osoby, które nazywane są wspólnikami, przy czym osoby te muszą być przedsiębiorcami (prowadzić działalność gospodarczą).   Sama spółka cywilna nie ma...

czytaj dalej
Jednoosobowa działalność gospodarcza – zalety i wady

Jednoosobowa działalność gospodarcza – zalety i wady

Zgodnie z Ustawą Prawo Przedsiębiorców działalnością gospodarczą nazywamy zorganizowaną działalność zarobkową, wykonywaną we własnym imieniu i w sposób ciągły. Polskie prawo daje dużą swobodę w wykonywaniu działalności gospodarczej - oznacza to, że niemal każdą formę...

czytaj dalej
Koszty i czas trwania procesu frankowego

Koszty i czas trwania procesu frankowego

 Dziś zaprezentujemy sprawy formalne, związane ze złożeniem pozwu "frankowego". KosztyWysokość opłaty sądowej od pozwu, niezależnie od wysokości kredytu i dochodzonego roszczenia, wynosi 1.000 zł.Koszty zastępstwa procesowego ustalamy indywidualnie z Klientem....

czytaj dalej
Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu

Z dniem zakończenia umowy najmu lokator powinien opuścić lokal, wydając go właścicielowi. Nie zawsze jednak tak się dzieje - mamy wówczas do czynienia z bezumownym korzystaniem z lokalu (czyli korzystaniem bez posiadania do niego tytułu prawnego). Niestety, złym...

czytaj dalej
Rodzaje kredytów “frankowych”

Rodzaje kredytów “frankowych”

Kredyt frankowy, pozwy frankowe - to potoczne określenie spraw związanych z kredytami, które w swojej konstrukcji powiązane są ze szwajcarską walutą. Przeciętny konsument - nawet posiadający taki kredyt - nie zawsze ma jednak świadomość, iż w rzeczywistości można...

czytaj dalej
Najem okazjonalny

Najem okazjonalny

Niedawno wspominaliśmy o sytuacji, w której wynajmujący mieszkanie nie zamierza opuścić lokalu, pomimo wygaśnięcia z nim umowy. Ustawa o ochronie praw lokatorów dość mocno chroni te osoby, co rzeczywiście jest dość kontrowersyjne w świetle świętego - wydawałoby się -...

czytaj dalej
Lista dokumentów do pozwu frankowego

Lista dokumentów do pozwu frankowego

Do wytoczenia procesu przeciwko bankowi o kredyt we frankach należy się starannie przygotować - w pierwszej kolejności zgromadzić dokumenty, niezbędne kancelarii prawnej do ustalenia strategii procesowej i napisania samego pozwu. Jeśli kredytobiorca posiada w domu...

czytaj dalej
Zakup mieszkania obciążonego hipoteką

Zakup mieszkania obciążonego hipoteką

Wśród wielu osób, poszukujących mieszkania na rynku wtórnym, zakup nieruchomości z wpisami w IV dziale Księgi Wieczystej budzi wciąż ogromne obawy. Są nawet tacy, którzy twierdzą, że wpis hipoteczny uniemożliwia właścicielowi sprzedaż lokalu. Taka transakcja jednak...

czytaj dalej
Klauzule abuzywne w umowach frankowych

Klauzule abuzywne w umowach frankowych

Czy sam fakt posiadania kredytu we frankach oznacza, że mogę pozywać bank? Przesłanką do wniesienia pozwu dotyczącego kredytu we frankach jest występowanie w umowie klauzul abuzywnych, czyli niedozwolonych. Jak precyzje Kodeks Cywilny, za klauzulę abuzywną należy...

czytaj dalej
Bezumowne korzystanie z lokalu

Bezumowne korzystanie z lokalu

Bezumowne korzystanie z lokalu, czyli właściciel w walce z dzikim lokatorem. Problem bezumownego korzystania z lokalu dotyczy całej rzeszy właścicieli lokali. Do takiej sytuacji dochodzi z różnych powodów, bardzo często np. w wyniku zakończenia lub wypowiedzenia umowy...

czytaj dalej
Napisz do nas na Messengerze!