Baza wiedzy

Jelenia Góra, ul. K. Miarki, budynek biurowy

Jelenia Góra, ul. K. Miarki, budynek biurowy

1 800 000,00 zł netto  OpisSYNDYK MASY UPADŁOŚCI HEATPOINT POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU SPRZEDA ZABUDOWANĄ NIERUCHOMOŚĆ UL. K. MIARKI 18-JELENIA GÓRA Syndyk masy upadłości HeatPoint Polska Sp. z o.o. w likwidacji w upadłości z...

czytaj dalej
Sprzeciw od nakazu zapłaty

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Otrzymałem nakaz zapłaty. Co dalej? Głównym pytaniem, na które należy sobie odpowiedzieć po otrzymaniu nakazu zapłaty, jest: czy uważam, że żądanie zapłaty przed powoda jest zasadne, czy też sprzeciwiam się temu żądaniu? ✔ Jeśli uznajesz nakaz zapłaty, pozostaje Ci po...

czytaj dalej
Elementy pozwu o eksmisję

Elementy pozwu o eksmisję

Z dniem zakończenia umowy najmu lokator powinien opuścić lokal, wydając go właścicielowi. Właściciel może również wypowiedzieć umowę najmu m.in. w sytuacji, gdy najemca nie reguluje czynszu za wynajem.   Nader często bywa jednak i tak, że najemca wcale nie zamierza...

czytaj dalej
Klauzula wykonalności

Klauzula wykonalności

Klauzula wykonalności jest to postanowienie sądu stwierdzające, iż posiadany wyrok / tytuł prawny uprawnia do egzekucji, a także - w razie potrzeby - wyznaczający jej zakres. Oznacza to, że klauzula wykonalności nie jest aktem tworzącym nowe prawa, lecz stwierdzającym...

czytaj dalej
Całkowita spłata kredytu a pozew frankowy

Całkowita spłata kredytu a pozew frankowy

Czy z pozwem przeciwko bankowi może wystąpić kredytobiorca, który już całkowicie spłacił swoje zobowiązanie? Radca prawny Renata Dawidziak odpowiada: Co do zasady - może. Najpierw jednak należy zbadać dwie podstawowe kwestie: 1. Stwierdzić, czy roszczenie Klienta już...

czytaj dalej
Odpowiedzialność w spółce z o.o.

Odpowiedzialność w spółce z o.o.

Spółka z o.o. jest najpopularniejszą w Polsce spółką prawa handlowego. Wynika to m.in. z dwóch faktów, dotyczących kwestii odpowiedzialności, a mianowicie: 👉 majątek wspólników jest całkowicie oddzielony od majątku spółki,👉 wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za...

czytaj dalej
Odbiór lokalu od dewelopera

Odbiór lokalu od dewelopera

Odbiór lokalu stanowi podstawę do podpisania umowy przeniesienia własności na nabywcę, zatem jest jedną z najważniejszych czynności związanych z zakupem mieszkania. Jego termin powinien być zakreślony w umowie deweloperskiej ("nie później niż..."), przy czym...

czytaj dalej
Czym kierować się przy wyborze formy spółki

Czym kierować się przy wyborze formy spółki

W polskim prawie wyróżniamy kilka rodzajów spółek, zakwalifikowanych do dwóch podstawowych grup spółek osobowych i kapitałowych. Elementami, które powinny decydować o wyborze formy spółki, są w pierwszej kolejności:➡ kapitał bądź wkłady niezbędne do utworzenia...

czytaj dalej
Napisz do nas na Messengerze!