Baza wiedzy

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Otrzymałem nakaz zapłaty. Co dalej? Głównym pytaniem, na które należy sobie odpowiedzieć po otrzymaniu nakazu zapłaty, jest: czy uważam, że żądanie zapłaty przed powoda jest zasadne, czy też sprzeciwiam się temu żądaniu? ✔ Jeśli uznajesz nakaz zapłaty, pozostaje Ci po...

czytaj dalej
Elementy pozwu o eksmisję

Elementy pozwu o eksmisję

Z dniem zakończenia umowy najmu lokator powinien opuścić lokal, wydając go właścicielowi. Właściciel może również wypowiedzieć umowę najmu m.in. w sytuacji, gdy najemca nie reguluje czynszu za wynajem.   Nader często bywa jednak i tak, że najemca wcale nie zamierza...

czytaj dalej
Klauzula wykonalności

Klauzula wykonalności

Klauzula wykonalności jest to postanowienie sądu stwierdzające, iż posiadany wyrok / tytuł prawny uprawnia do egzekucji, a także - w razie potrzeby - wyznaczający jej zakres. Oznacza to, że klauzula wykonalności nie jest aktem tworzącym nowe prawa, lecz stwierdzającym...

czytaj dalej
Całkowita spłata kredytu a pozew frankowy

Całkowita spłata kredytu a pozew frankowy

Czy z pozwem przeciwko bankowi może wystąpić kredytobiorca, który już całkowicie spłacił swoje zobowiązanie? Radca prawny Renata Dawidziak odpowiada: Co do zasady - może. Najpierw jednak należy zbadać dwie podstawowe kwestie: 1. Stwierdzić, czy roszczenie Klienta już...

czytaj dalej
Odpowiedzialność w spółce z o.o.

Odpowiedzialność w spółce z o.o.

Spółka z o.o. jest najpopularniejszą w Polsce spółką prawa handlowego. Wynika to m.in. z dwóch faktów, dotyczących kwestii odpowiedzialności, a mianowicie: 👉 majątek wspólników jest całkowicie oddzielony od majątku spółki,👉 wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za...

czytaj dalej
Odbiór lokalu od dewelopera

Odbiór lokalu od dewelopera

Odbiór lokalu stanowi podstawę do podpisania umowy przeniesienia własności na nabywcę, zatem jest jedną z najważniejszych czynności związanych z zakupem mieszkania. Jego termin powinien być zakreślony w umowie deweloperskiej ("nie później niż..."), przy czym...

czytaj dalej
Czym kierować się przy wyborze formy spółki

Czym kierować się przy wyborze formy spółki

W polskim prawie wyróżniamy kilka rodzajów spółek, zakwalifikowanych do dwóch podstawowych grup spółek osobowych i kapitałowych. Elementami, które powinny decydować o wyborze formy spółki, są w pierwszej kolejności:➡ kapitał bądź wkłady niezbędne do utworzenia...

czytaj dalej
Elementy umowy cywilnej

Elementy umowy cywilnej

Zawieranie umowy nie zawsze wymaga (a nawet najczęściej nie wymaga) udziału prawnika. Umowy bezpośrednio spisywane przez jej strony zawierane są w życiu codziennym bardzo często, np. w sytuacji wynajmu mieszkania, udzielenia pożyczki, sprzedaży samochodu, roweru czy...

czytaj dalej
Podział spółek handlowych

Podział spółek handlowych

Spółki handlowe (spółki prawa handlowego) to potoczna nazwa spółek, których działalność reguluje Kodeks spółek handlowych. Zgodnie z definicją w nim zawartą, spółkami nazywa się współdziałanie dwóch lub więcej podmiotów, których celem jest zarobienie pieniędzy poprzez...

czytaj dalej
Spółka cywilna – FAQ

Spółka cywilna – FAQ

W związku z popularnością zagadnień, związanych ze spółką cywilną, dziś prezentujemy mini-FAQ dotyczący tej formy prowadzenia działalności gospodarczej. ...

czytaj dalej
Napisz do nas na Messengerze!